punt.gif (807 bytes)
 
John-Gerard Janssen    -     Manager

punt.gif (807 bytes)

 
De inbreng van John-Gerard Janssen aan het Galerie Q project betreft met name  het adviseren tijdens de ontwikkeling van deze web site. Hieronder valt de vertaling van wensen naar de praktische visuele mogelijkheden. Tevens droeg hij oplossingen aan voor technische beperkingen die Internet nog heeft, zoals trage verbindingen en vele verschillende soorten browsers die gebruikt worden. Verder heeft hij samen met Yvonne Rooding de structuur van de web site opgezet.
 
John-Gerard Janssen heeft ruime ervaring als manager en consultant op het terrein van multimedia, zowel op applicatie als op infrastructuurgebied. Hij heeft projecten in zowel binnen- als buitenland uitgevoerd.

De laatste jaren heeft John-Gerard zich voornamelijk bezig gehouden met Sales en Marketing aktiviteiten op het gebied van Internet en E-Commerce diensten.
 

punt.gif (807 bytes)
Door zijn veelzijdigheid komt hij vooral tot zijn recht in een multi-disciplinaire omgeving, waar hij dan tevens de verbindende schakel is. Zowel intern met zijn teams als met externe partijen.
 
John-Gerard Janssen
Schubertstraat 6
5914 BL Venlo
Tel. 077-3513177
 
punt.gif (807 bytes)punt.gif (807 bytes)
 
 
 
John-Gerard Janssen    -    Manager

punt.gif (807 bytes)

 
John-Gerard's share of work concerning Gallery Q consists mainly of advising during the development of this web site. This includes the translations of wishes into practical visual possibilities. He also delivered solutions for the technical limitations Internet still has, such as slow connections and the use of many different kinds of browsers. In cooperation with Yvonne Rooding he set up the structure for this web site.
 
John-Gerard Janssen has quite some experience in managment and consultancy in the field of multimedia, in the area of both applications and infrastructure. He accomplished projects at home and abroad.

During the last years, he has mainly been involved with Sales and Marketing activities in the area of Internet and E-Commerce services.
 

punt.gif (807 bytes)
Because he has experience in so many different areas, he performs best in a multi disciplinary environment where he can also function as a liaison. Both intern in his teams as well as to external parties.
 
John-Gerard Janssen
Schubertstraat 6
NL-5914 BL Venlo
Tel. +31 (0)77-3513177
 
punt.gif (807 bytes)punt.gif (807 bytes)